Henriette B.
Vi rydder og har noe gammelt barytt papir ca 20 år gammelt.
Er det noen som vet det mulig å bruke det fremdeles?
Og i så fall vil noen ha det?
Har vært åpnet.
#1
#1
Ingmar H.
Har litt blanda erfaringar med gammalt papir. Har opplevd at det taper seg, dvs det blir redusert svertning. Har også opplevd det motsette, at det blir heilt svart i frakallaren. Kanskje har det då vore utsett for lys. Det beste er å prøve om du har høve til det.
Åpne uskalert versjon i eget vindu