Jan E.
Jeg opplever stadig at eldre kameraer som ikke har vert brukt på en god stund, låser seg. Dvs at etter man har trykket ned utløserknappen, så er det ikke lenger mulig å dra i filmfremtrekkeren. Jeg antar at dette er pga. at oljen i denne mekanismen er blitt for tørr.

Finnes det noen enkel løsning for å fikse dette? Kan man f.eks prøve å varme apparatet i komfyren på lav varme for å få oljen flytende igjen, eller vil dette bare føre til mer uttørking?
#1
#1
Egil S.
1
Prøv først å sette kameraet på blitzinnstillingen merket X. Pleier å være en mekanisk tid. Om ditt kamera har denne innstillingen. Funket på min Nikon FE-2.
Jan E.
3
Det så ut til å fungere. Så da var det altså batteriet som var tomt..
Åpne uskalert versjon i eget vindu