øyvind t.
Jeg har på eget initiativ, over lang tid, tatt bilder ved en avdeling av et stort norsk konsern. Disse bildene er i utgangspunktet egnet for bruk hvor som helst og i alle medier. D.v.s. at de ikke er knyttet til spesifikke hendelser og dermed ikke har tidsbegrenset nyttverdi. I ettertid har konsernet meldt stor interesse for bildene og ønsker å kjøpe en del av dem. Bildene vil i tilfelle gjøres tilgjengelig for hele konsernet og ikke kun den avdelingen som er fotografert.

Konsernet foretrekker en kontrakt som overdrar fullt eierskap og dermed totalt fri bruksrett til konsernet. Dette er selvsagt mest praktisk for konsernet.

De spør derfor hva dette vil koste dem pr, bilde.

Dette er ikke nødvendigvis en kontraktform jeg foretrekker, men jeg setter stor pris på innspill fra forumet på hva som vil være en fornuftig pris i dette tilfellet.

NB! Trenger ikke input ang. andre (og kanskje fornuftigere) kontraktsformer,
det er kun pris som er interessant her.

#1
#1
-
Avsluttet konto 76534
Prisen er prinsipielt avhengig av kontrakt og såvidt jeg vet kan du i Norge ikke fraskrive deg fra eierskap. Åndsverksloven sier alt om dette. Hva speler også in er at fotografi som er gjørt på job, menes i arbeidstid, har arbeidsgiver uansett alle rettigheter.
Pris er derfor ikke lett å spesifisere. Spørsmål er hvor mye bilder dette handler om, hva du har investert av egen tid, hvis du har brukt tid utover arbeidstid - hva er dette verdt for deg, var det nødvendig å kjøpe spessielt utstyr osv.? Dette kan bare du selv besvare og setter hermed prisen. Tviler på at du få en reelt pris her uten nærmere oppløsninger fra din side.

Hilsen
Thomas
http://taggar.foto.no
Per Inge Ø.
1
Thomas W skrev:
Prisen er prinsipielt avhengig av kontrakt og såvidt jeg vet kan du i Norge ikke fraskrive deg fra eierskap. Åndsverksloven sier alt om dette. Hva speler også in er at fotografi som er gjørt på job, menes i arbeidstid, har arbeidsgiver uansett alle rettigheter.
Pris er derfor ikke lett å spesifisere. Spørsmål er hvor mye bilder dette handler om, hva du har investert av egen tid, hvis du har brukt tid utover arbeidstid - hva er dette verdt for deg, var det nødvendig å kjøpe spessielt utstyr osv.? Dette kan bare du selv besvare og setter hermed prisen. Tviler på at du få en reelt pris her uten nærmere oppløsninger fra din side.


Hvis bilder er tatt etter instruksjon fra arbeidsgiver på en jobb, er det denne arbeidsgiveren som står som opphavsmann og derfor innehar opphavsretten. Dette dersom intet annet er avtalt. Det er også mulig at flere deler opphavsretten, dette må da i så fall kontraktfestes.

I andre sammenhenger er det fotografen som har opphavsretten.

I følge den norske Åndsverkloven kan du ikke frasi deg opphavsretten og dermed retten til å bli kreditert.

Det står imidlerrid opphavsmannen (i dette tilfelle fotografen) fritt å bruke sin opphavsrett til å gi andre full og uinnskrenket bruksrett uten begrensning i tid og formål - med eller uten honorar. Dersom fotografen gjør dette mot honorar, må han eller hun bare passe på å kreve det honoraret som trengs ut fra hans eller hennes forretningsmessige betrakrninger.

Per Inge Østmoen
-
Avsluttet konto 76534
Og hvorfor skriver du dette til meg?
Per Inge Ø.
Jeg måtte jo skrive det inn et sted i tråden.

Det er også viktig å skille tydelig mellom eierskap og bruksrett.
Bjørn J.
Det vanlige for oss institusjonsfotografer er at fotografen har opphavsrett mens arbeidsgiver har eiendomsrett og det er delt bruksrett.
#2
#2
Bård Ivar F.
1
Spørsmålet er:
Selger du en melkeku.....eller en haug med kjøtt?

http://nurburgring.info
Hosted by ProIsp
Åpne uskalert versjon i eget vindu